Så gör vi

Vid parsamtal arbetar vi – Alf och Jivan – tillsammans som par med er. När ni träffar oss första gången ger vi er bägge möjlighet att berätta om era problem så som ni ser på dem som individer och vi skapar utrymme så att ni känner er trygga och bekväma att göra det. Vi släpper in båda parter i samtalet och vet när det är nödvändigt att styra upp sessionen så att ni inte fastnar i de mönster som ni kom för att få hjälp att bryta. Vi ser sedan tillsammans på vad som behövs för att hålla dialogen levande i vardagen – och redan första gången vi träffas ni får verktyg som hjälper er att inte fastna i de gamla hjulspåren.

Många par upplever att de får tillräckligt stöd för att kunna gå vidare på egen hand redan efter 3-5 sessioner. Andra vill komma flera gånger. Hur det kommer att se ut för er del pratar vi om när vi träffas första gången.

Vi har utvecklat ett sätt att arbeta som har många fördelar. Det innebär att vi bägge två är med på de flesta eller alla sessioner. Var och en av er kan då också parallellt träffa en av oss individuellt. Vi lägger upp det tillsammans med er så att det speglar era behov. Ibland är det mycket värdefullt att ha någon eller några sessioner med enskilda samtal utan att det behöver rubba balansen i parsamtalen. Det kan göra det enklare att se de egna behoven och hur man kan vara mer närvarande i relationen.

Vi arbetar strukturerat utifrån de lösningar ni behöver. Det innebär att ni efter varje session har nya verktyg och insikter med er hem – för det är på hemmaplan som det riktiga arbetet sker. Och det är där belöningarna kommer att visa sig.

Vi jobbar ofta med metoder och verktyg hämtade från eller inspirerade av Imagoterapi, KBT, Familjekonstellationer och Empatisk kommunikation – men även andra terapiformer vi är utbildade i.

parterapi stockholm couples therapy östermalm stockholm

Det handlar om att vi skapar utrymme och visar på ett nytt sätt att uttrycka sig och lyssna, såväl på sig själv och de egna behoven som på partnern och hans/hennes behov. På så vis når ni dit där lösningen inte upplevs som en kompromiss där bägge parter måste ge upp en del av sig själv i utbyte mot husfrid – istället blir lösningen något som gör att ni bägge växer och utvecklas som individer – och er relation tillsammans med er.
Kontakt